Sosyal Market Projesi

Fayda Sahipleri : Sivas İlinde yaşayan muhtaç birey ve aileler

Başlangıç Yılı : 2005

Proje Bütçesi : 150.000,00-TL

Projenin Amacı : Sivas halkının yardımsever potansiyelini muhtaç kitlelerin ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda kanalize ederek, yoksul bireylerin ve ailelerin, mevcut sosyal yardımlardan yeterli düzeyde ihtiyaçları karşılanamayanların, ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktır. Bu projeyle, muhtaç grupların ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda bağışların teşviki ve yardım organizasyonunun profesyonelce yapılması sağlanmıştır.

 

Son Güncelleme Tarihi : 16.04.2013

Haberler